1.
Fuji Wang, Xiang Zhao, Xiaonan Wang, Tianyu Gu, Boyu Zhang. Efficient Selection Method for Mass Scaling Factor in 3D Microscopic Cutting Simulation of CFRP. J. Mod. Mech. Eng. Technol. [Internet]. 2019 Jul. 17 [cited 2024 Apr. 23];6: 10-20. Available from: https://zealpress.com/jms/index.php/jmmet/article/view/295