(1)
Yan, G.; Xiaobing, S.; Weiqiang, P.; Zhao, Q.; Huixiang, X.; Huan, L.; Xuezhong, F. Surface Coating of Cyclotetramethylenetetranitramine (HMX) Particles and Its Property Investigation. J. Mater. Sci. Technol. Res. 2021, 8, 77-81.