[1]
Beibei Dai, Cong Wang, Ying Sun, Lei Wang, Yuping Ning, Ping Song, Yilin Zhang, Yongxin Wu, Eric Tomasella and Angelique Bousquet  2017. Preparation and Optimization of NbCrN/NbCrON/SiO2 Solar Selective Absorbing Coating. Journal of Solar Energy Research Updates. 4, (Sep. 2017), 29–35. DOI:https://doi.org/10.15377/2410-2199.2017.04.4.